» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu eshop.mati.sk (ďalej len "Obchod") je Ľubomír Tichanský MATI, Priemyselná 2, 949 01 Nitra, IČO: 17706441, IČ DPH: SK1020398390. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”), ktorý je platný od 01. 07. 2013. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Počas prezerania stránok internetového obchodu a pred nakupovaním nie je potrebné sa registrovať a poskytovať osobné údaje. V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar nakúpiť, je potrebné pri vytvorení objednávky a pre jej správne a úplne vybavenie vyplniť údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov. Takéto údaje je potrebné vyplniť aj v prípade, že sa rozhodnete na našom internetovom obchode zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko, presná adresa (ulica a popisné č., smerové č., obec, príp. aj krajina) - čiže adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre,
  • Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami),
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, navyše: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do Vášho profilu. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom, písomne alebo osobne na adrese uvedenej v kontaktoch. Vaše konto bude zrušené.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje využívame na správne spracovanie objednávky, vystavovanie dokladov, evidencia kupujúcich na účely vedenia ich registrovaných účtov na internetovom obchode a vybavovanie platieb. Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime autorizovaným prístupom pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári za účelom vybavenia objednávky, dodania tovaru a vedenia registrovaného účtu na internetovom obchode dávate odsúhlasením obchodných podmienok.  Obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke obchodu. V prípade objednávok cez internetový obchod, sa priamo v objednávkovom formulári nachádza políčko, v ktorom musí zákazník povinne zaškrtnúť súhlas s Obchodnými podmienkami, a teda aj so spracovaním osobných údajov, inak nie je možné vykonať objednávku. V prípade mailových alebo telefonických objednávok, bude prevádzkovateľ vyžadovať od zákazníka písomné odsúhlasenie Obchodných podmienok, buď v mailovej alebo papierovej podobe, ktoré musí byť doručené prevádzkovateľovi pred spracovaním objednávky.

V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.